Kryzys psychiczny

kryzys, moment przełomowy, przemiana

Kryzys psychiczny (psychologiczny) – przejściowy stan utraty kontroli nad przeżywaniem sytuacji, która wykracza poza nasze dotychczasowe możliwości adaptacyjne. Kryzys dotyka sfer, w których wyczerpują się własne sposoby radzenia sobie i zmuszeni jesteśmy rozwinąć nowe umiejętności, konieczne do przezwyciężenia zaistniałych trudności. To tak, jak gdyby pojawił się przed nami ogromny głaz, na danym etapie niemożliwy do udźwignięcia. Kryzys pozwala na zajrzenie w siebie i doświadczenie własnych ograniczeń, a następnie na odszukanie osobistych zasobów i zebranie sił do wprowadzenia niezbędnych zmian. Przemiana polega na poznaniu i zrozumieniu tych części siebie i rzeczywistości, które do tej pory przedstawiały nam się w sposób zniekształcony, nieadekwatny. Skuteczna praca nad sobą wymaga przyswojenia nowej wiedzy i nauczenia się lepszych strategii radzenia sobie, a także wprowadzenia zmian w postrzeganiu i myśleniu. Z tej perspektywy kryzys bywa szansą na rozwój i powiększenie arsenału środków do pokonywania przeciwności.

Więcej o kryzysie:
Zawsze są te dwa wyjścia – co robić kiedy przygniata kryzys