Zasoby osobiste

zasoby osobiste, zalety, pozytywy

Zasoby osobiste – prywatne skarby, ustawicznie gromadzone w różnych sferach życia, których wartość ujawnia się w starciu z codziennymi i niecodziennymi wyzwaniami. Zasoby są skutecznym buforem, chroniącym nas przy zderzaniu się z sytuacjami trudnymi i wymagającymi. Tworzą samonapędzający się system, pracujący na nasz nieustanny rozwój. Ich ilość jest praktycznie nieograniczona, mogą to być np.: pozytywne cechy osobowości, zdrowie, wiara, wsparcie rodziny i przyjaciół, zdolności i umiejętności, dobra materialne i duchowe, wartości, wiedza, dostęp do informacji itd. Ważnym zasobem jest również sama świadomość posiadania określonych zasobów oraz umiejętność ich wykorzystywania i pomnażania.