kreatywność, twórczość, psychologia, motywacja, ćwiczenie, warsztat, szkolenie

Twórczość

Twórczość to dążenie do wytwarzania rzeczy nowych i wartościowych. Często mówimy też o kreatywności, która odnosi się bardziej do twórczej jednostki (nawet jeśli nie stworzyła jeszcze żadnego dzieła), zdolnej do generowania cennych, niestandardowych rozwiązań. Twórczość[…]