kreatywność, twórczość, psychologia, motywacja, ćwiczenie, warsztat, szkolenie

Twórczość

Twórczość to dążenie do wytwarzania rzeczy nowych i wartościowych. Często mówimy też o kreatywności, która odnosi się bardziej do twórczej jednostki (nawet jeśli nie stworzyła jeszcze żadnego dzieła), zdolnej do generowania cennych, niestandardowych rozwiązań. Twórczość[…]

potrzeby pracownika, efektywna praca, dopasowanie, zespół

Czego potrzebuje pracownik

Zanim zaczniemy zastanawiać się nad skomplikowanym systemem motywacyjnym, myśleć o szeregu udogodnień, konkursów i nagród, które mogłyby obudzić w pracownikach zaangażowanie, warto zaspokoić ich najzupełniej podstawowe potrzeby i obserwować znamienny wpływ prostych wskazań na wydajność pracy. Zakładając,[…]