Warsztaty psychologiczne

Warsztaty to propozycja dla mniejszych lub większych grup, których członkowie chcą uczyć się poprzez wspólne działanie, ćwiczenie rozmaitych umiejętności, poznawanie nowych zagadnień i dzielenie się własnym doświadczeniem. Przygotowywane przeze mnie zajęcia są dopasowane do wieku i potrzeb uczestników. Najczęściej dotykają podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego.

emocje, funkcje i rola emocji, radzenie sobie z emocjami
Emocje – jak je rozumieć i oswoić

Tematyka warsztatu koncentruje się wokół pojęcia emocji, ich znaczenia, funkcji i oddziaływania na nasze myślenie i działanie. Podstawowe zagadnienia obejmują sposoby wyrażania, kontrolowania i radzenia sobie z emocjami, a także rozumienia ich związku z samooceną oraz wpływu na siebie i innych.

 

stres, wpływ stresu na życie, radzenie sobie ze stresem

Stres w naszym życiu

Stres to niestrudzony towarzysz naszego życia i powinniśmy dowiedzieć się czym jest, jakie niesie ze sobą skutki i jak możemy sobie z nim radzić. To temat, któremu warto poświęcić więcej czasu i przeanalizować jego przyczyny oraz krótkotrwałe i długotrwałe konsekwencje.

komunikacja interpersonalna, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, konflikt, rozmowa

Komunikacja interpersonalna i jej rola, czyli jak rozumieć innych i być rozumianym

Poznanie ogromnej roli wzajemnej komunikacji w codziennym życiu na pewno nie jest stratą czasu. Wiedza o wpływie i znaczeniu werbalnych i niewerbalnych komunikatów pozwala zrozumieć istotę licznych nieporozumień i konfliktów. Odpowiada także na wiele pytań dotyczących naszej autoprezentacji. Podczas zajęć uczymy się również wyrażania swoich potrzeb, myśli, przekonań, sugestii i krytycznych uwag, tak by zostały dobrze zrozumiane.

doradztwo zawodowe, plany na przyszłość, kreatywność, twórczość, twórcze myślenie, kreatywne myślenie

Plany na przyszłość

Warsztat z obszaru doradztwa zawodowego skierowany głównie do młodzieży. Obejmuje zagadnienia dotyczące osobistych cech i preferencji, a także znaczenia pracy grupowej oraz umiejętności planowania i rozwijania zainteresowań. Istotnym tematem jest również kwestia motywacji do pracy i rola twórczości w myśleniu i działaniu.

W celu uzyskania informacji na temat powyższych i innych warsztatów zapraszam do kontaktu: anna.frac@psychescriptum.pl