Słownik psychologiczny

Makiawelizm

Makiawelizm − postawa charakteryzująca osoby o konkretnych poglądach na naturę ludzką i dostosowanym do nich postępowaniu. Makiaweliści postrzegają innych raczej w złym świetle. Są przekonani o głupocie, niemoralności i słabości większości ludzi, których niejednokrotnie wykorzystują jako środki do osiągnięcia osobistych celów. Świat jest dla nich miejscem nieustannej walki o wpływy, w którym jedynym racjonalnym działaniem zdaje się dbanie o pomyślność własnych interesów. Nie wahają się stosować manipulacji i chłodno rozgrywać potencjalnych przeciwników, traktując spotkanych ludzi jak rywali, których koniecznie należy pokonać, lub słabeuszy i nieudaczników, którzy w zupełności zasługują na kiepski los. Odznaczają się znacznym emocjonalnym chłodem, mają problemy w budowaniu trwałych, głębokich relacji międzyludzkich. W swoim świecie bywają silni, pozbawieni skrupułów i bardzo samotni.