Intuicja

intuicja, kreatywność

Intuicja – zdolność wykorzystywania wiedzy, którą uzyskujemy nieświadomie, bardziej doświadczając i odczuwając rzeczywistość, niż logicznie rozumując. Dobra intuicja pozwala na wydobycie z pamięci interesujących nas informacji (które stanowią raczej obrazy i formy niż słowa), a następnie na błyskawiczne połączenie ich z danym kontekstem sytuacyjnym, tak, że rozwiązanie problemu pojawia się szybko i niemal bez wysiłku. Intuicja rodzi się dzięki bogatemu doświadczeniu i pewnej automatyzacji myślenia, w wyniku której możemy wykonywać wyuczone czynności bez świadomej kontroli nad każdym ich aspektem (np. jazda samochodem) i poruszać się po z góry ustalonych ścieżkach myślowych. Oszczędza to wiele czasu i pozwala na szybkie dostrzeżenie kluczowych informacji. Uważa się, że w myśleniu intuicyjnym przoduje prawa półkula mózgu, a niebanalny wpływ na zdolności intuicyjne ma inteligencja emocjonalna i społeczna. Bezbłędne rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych osób, odczytywanie sygnałów niewerbalnych i empatyczne rozumienie cudzych uczuć dają niejednokrotnie możliwość trafnego przewidywania wielu zachowań. Intuicja ma jednak liczne ograniczenia i słabości. Z taką samą łatwością, z jaką udaje nam się intuicyjnie rozpracować problem, możemy również ulec wpływowi nastroju, nieadekwatnych w danej sytuacji skrótów myślowych, niedokładnych wspomnień i przeróżnych iluzji w postrzeganiu rzeczywistości, które sprowadzą nasze myślenie na manowce. Intuicja przynosi więc korzyści tym, którzy potrafią jej dobrze, czyli ostrożnie i umiejętnie, używać.