Twórczość

kreatywność, twórczość, psychologia, motywacja, ćwiczenie, warsztat, szkolenie

Twórczość to dążenie do wytwarzania rzeczy nowych i wartościowych. Często mówimy też o kreatywności, która odnosi się bardziej do twórczej jednostki (nawet jeśli nie stworzyła jeszcze żadnego dzieła), zdolnej do generowania cennych, niestandardowych rozwiązań.

Twórczość ma wiele poziomów, począwszy od twórczości przyziemnej, która może być udziałem wszystkich ludzi, aż po twórczość wybitną. Co znamienne, twórczość wybitna nie mogłaby istnieć bez twórczości przyziemnej. Aby gdzieś na świecie mogła dojrzeć twórczość wybitna, potrzeba pracy i pomysłów ludzi całkiem zwyczajnych, którzy dzięki swojej działalności stworzą odpowiednie dla niej warunki.

Z tej perspektywy, warto przyjrzeć się swojemu własnemu potencjałowi twórczemu i stopniowo uczyć się z niego korzystać. Czas, który poświęcamy na pracę i obowiązki może być przecież różnie wykorzystany. Jeśli podejmiemy trud wyjścia z szablonowych rozwiązań i zaczniemy zastanawiać się, co nowego możemy wnieść od siebie, aby usprawnić bądź twórczo rozwinąć dane zadanie, to po pierwsze, ustrzeżemy się nudy, a po drugie, przemienimy nasz czas w coś więcej. Bo dobrze jest pamiętać, że czas poświęcony danej rzeczy już nigdy do nas nie powróci i może zostać bezpowrotnie „utopiony”, np. w poprawianej po raz kolejny pracy, której nie potrafiliśmy dobrze rozplanować lub którą wykonaliśmy źle i bez pomysłu. Zaś czas dobrze wykorzystany przemienia się w swój owoc (dzieło), którym możemy się pochwalić i który będzie nas motywował do dalszego działania.

Pamiętajmy, że kreatywność nie polega jedynie na wymyślaniu całkiem nowych rzeczy. O wiele częściej polega na robieniu czegoś, co robią już inni, ale w nowy sposób.

Ćwiczenie:
Podziel stronę na dwie części. Po lewej wypisz wszystkie te rzeczy, które musisz wykonać (zadania, obowiązki), a po prawej wszystkie te, które chcesz robić (takie, które sprawiają radość, pozwalają na realizowanie talentów i pogłębianie zainteresowań). Następnie daj sobie więcej czasu i wymyśl wszystkie (możliwe i niemożliwe na daną chwilę) sposoby pozwalające połączyć czynności z lewej i prawej części strony, np. „muszę znaleźć prezent dla przyjaciółki” / „chcę nauczyć się techniki decoupage” → „mogę zacząć robić decoupage i w ten sposób wykonać prezent”. Nie chodzi o to, by wypisać dwa lub trzy przykłady. Aby odkryć coś nowego, trzeba puścić wodze fantazji, przyłożyć się i wypisać kilkadziesiąt pomysłów. Najlepszym warto poświęcić więcej czasu i opisać, co musiałoby się stać, aby udało się je zrealizować. Kiedy już raz pojawią się w naszej pamięci, będą mogły ewoluować i przyjść do głowy, gdy nadarzy się odpowiednia okazja na ich wprowadzenie. Być może zwrócimy wtedy na nią uwagę, a nie przejdziemy bezwiednie obok.

Często wydaje nam się, że w konkretnej sytuacji nie ma dobrego rozwiązania, jednak studia nad ludzkim umysłem i osobowością każą twierdzić coś innego. Rozwiązanie jest zawsze, to my czasami nie potrafimy go odnaleźć.