intuicja, kreatywność

Intuicja

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Intuicja – zdolność wykorzystywania wiedzy, którą uzyskujemy nieświadomie, bardziej doświadczając i odczuwając rzeczywistość, niż logicznie rozumując. Dobra intuicja pozwala na wydobycie z pamięci interesujących nas informacji (które stanowią raczej obrazy i formy niż słowa), a następnie na błyskawiczne połączenie ich z danym kontekstem sytuacyjnym, tak, że rozwiązanie problemu pojawia się szybko i niemal bez wysiłku. […]

rodzina, rodzice, dzieci

System rodzinny

Posted Posted in Słownik psychologiczny

System rodzinny – unikalne miejsce, w którym rozwijamy się i trwamy we wzajemności z innymi. System rządzi się swoimi prawami, a funkcjonuje dzięki sieci powiązań między członkami rodziny, ich wspólnej historii i wypracowanych zasadach postępowania – zarówno jawnych, jak i ukrytych („nieformalnych”, ale wyczuwalnych w rodzinnej atmosferze). Już pojedyncza zmiana w systemie (zainicjowana przez choćby jedną osobę) […]

Makiawelizm

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Makiawelizm − postawa charakteryzująca osoby o konkretnych poglądach na naturę ludzką i dostosowanym do nich postępowaniu. Makiaweliści postrzegają innych raczej w złym świetle. Są przekonani o głupocie, niemoralności i słabości większości ludzi, których niejednokrotnie wykorzystują jako środki do osiągnięcia osobistych celów. Świat jest dla nich miejscem nieustannej walki o wpływy, w którym jedynym racjonalnym działaniem […]

kryzys, moment przełomowy, przemiana

Kryzys psychiczny

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Kryzys psychiczny (psychologiczny) – przejściowy stan utraty kontroli nad przeżywaniem sytuacji, która wykracza poza nasze dotychczasowe możliwości adaptacyjne. Kryzys dotyka sfer, w których wyczerpują się własne sposoby radzenia sobie i zmuszeni jesteśmy rozwinąć nowe umiejętności, konieczne do przezwyciężenia zaistniałych trudności. To tak, jak gdyby pojawił się przed nami ogromny głaz, na danym etapie niemożliwy do udźwignięcia. […]

zasoby osobiste, zalety, pozytywy

Zasoby osobiste

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Zasoby osobiste – prywatne skarby, ustawicznie gromadzone w różnych sferach życia, których wartość ujawnia się w starciu z codziennymi i niecodziennymi wyzwaniami. Zasoby są skutecznym buforem, chroniącym nas przy zderzaniu się z sytuacjami trudnymi i wymagającymi. Tworzą samonapędzający się system, pracujący na nasz nieustanny rozwój. Ich ilość jest praktycznie nieograniczona, mogą to być np.: pozytywne cechy osobowości, […]

samospełniające się proroctwo

Samospełniająca się przepowiednia

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Samospełniająca się przepowiednia (samospełniające się proroctwo) – subtelny, ale nie tak tajemniczy proces, w wyniku którego nasze oczekiwania same kształtują rzeczywistość i same się potwierdzają, wypełniając wykreowaną wcześniej przepowiednię. Samospełniająca się przepowiednia działa wtedy, gdy wierzymy w przedstawiony przez kogoś (innych ludzi lub siebie samych) obraz świata i zaczynamy zgodnie z nim postępować. W ten […]

atrybucje, przyczyny zachowania, psychologia społeczna

Podstawowy błąd atrybucji, czyli co sobie myślę o tobie…

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Podstawowy błąd atrybucji – jedna ze słabości naszego postrzegania, której siła i powszechność zwróciła uwagę badaczy, dając stałe miejsce wśród pojęć psychologii społecznej. Atrybucja to zakładanie określonych przyczyn ludzkiego (własnego lub cudzego) zachowania. Błąd polega na obserwowaniu zachowania innych osób i wyciąganiu pochopnych wniosków, co do ich stałych cech i predyspozycji. Nie uwzględniamy przy tym mnóstwa […]

Opowiadanie, psychologia, opowiastki, rozwój

Opowiastki i inne krainy – cz. II

Posted Posted in Opowiastki i inne krainy

II. Bukiet Babci   Po miesiącu śnieg zaczął topnieć i wkrótce odsłonił pole Dziadka. Zapał Lulusia do szukania kluczyka nie minął, ani zniechęcenie nie śmiało wkraść się do jego dziecięcych postanowień. W pewną słoneczną sobotę ubłagał siostrę, by zabrała go do dziadków, a następnie poprosił Dziadka, by wybrał się z nim na kolejny spacer po polu. […]

Psychologia a savoir vivre

Posted Posted in Artykuły

Znane i mniej znane zasady dobrego wychowania, sztuka życia, czyli savoir vivre to wciąż aktualny drogowskaz w poruszaniu się po świecie, jeśli interesuje nas dążenie do doskonałości i osiągnięć z najwyższej półki. Jak się okazuje, wskazań etykiety nie należy bagatelizować i uznawać tylko za zastygłe standardy pozostawione na użytek dyplomacji czy biznesu.   Co nam […]