Błędy decyzyjne grupy

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Przynależność do różnych grup jest wpisana w życie człowieka. Wszystko zaczyna się od rodziny i zmierza ku współdziałaniu z innymi poznawanymi ludźmi, a grupy, do których należymy często nie są przez nas wybierane. Praktycznie nie ma możliwości uniknięcia jakiejś formy pracy grupowej, z którą spotykamy się już na wczesnych etapach edukacji. W dorosłym życiu możemy […]

myślenie dychotomiczne, dychotomia myślenia, słownik psychologiczny

Myślenie dychotomiczne

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Myślenie dychotomiczne – sposób myślenia obarczony błędem popadania w skrajność. Myślimy więc tak, jak gdyby pomiędzy dwoma przeciwstawnymi biegunami nic więcej się nie znajdowało, np. nie było żadnej szarości pomiędzy bielą i czernią. Takie uproszczone myślenie może prowadzić do wyciągania daleko idących fałszywych wniosków i stać się istotnym czynnikiem wpływającym na błędne postrzeganie rzeczywistości w […]