Błędy decyzyjne grupy

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Przynależność do różnych grup jest wpisana w życie człowieka. Wszystko zaczyna się od rodziny i zmierza ku współdziałaniu z innymi poznawanymi ludźmi, a grupy, do których należymy często nie są przez nas wybierane. Praktycznie nie ma możliwości uniknięcia jakiejś formy pracy grupowej, z którą spotykamy się już na wczesnych etapach edukacji. W dorosłym życiu możemy […]

pozytywna samoocena, myślenie o sobie, dobry nastrój

Dlaczego dążymy do pozytywnej samooceny

Posted Posted in Artykuły

Wszyscy dążymy do dobrego samopoczucia i pozytywnej samooceny. Samoocena jest niewątpliwie związana z samopoczuciem – jej spadek odbija się również na naszym nastroju i poczuciu wewnętrznej równowagi. Czy zastanawiamy się jednak, dlaczego pozytywna samoocena jest tak ważna? Psychologia formułuje kilka odpowiedzi. 1. Posiadanie pozytywnej, niezaniżonej samooceny ma dużą wartość użyteczną, ponieważ wspomaga nas w podejmowanych […]

atrakcyjność interpersonalna, psychologia społeczna, zgodność poznawcza, zalety i wady, podobieństwo

Atrakcyjność interpersonalna

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Atrakcyjność interpersonalna oznacza w psychologii pozytywną postawę w stosunku do drugiej osoby. Wyróżniamy jej dwa zasadnicze składniki: sympatię (lubienie, chęć przebywania z daną osobą) i szacunek (podziw dla kogoś, poszukiwanie czyjejś opinii). Istnieją koncepcje starające się wyjaśnić, jak powstaje pozytywny stosunek do drugiego człowieka. Mówią one o pozytywnych i negatywnych zdarzeniach, z jakimi kojarzy nam […]

krytyka pochwała wyrażanie korzyść psychologia komunikacja informacje zwrotne

Kiedy krytyka przynosi korzyść

Posted Posted in Artykuły

Krytyka jako taka kojarzy się negatywnie i nic dziwnego, gdyż oznacza przekazywanie informacji, które nie przysparzają radości i uśmiechów, ale mogą wywołać raczej nieprzyjemne odczucia. Wiemy jednak, że informacja zwrotna dotycząca np. czyjejś pracy, postępów, zachowania czy wykonanego zadania jest bardzo potrzebna, ponieważ nie tylko motywuje do działania (pochwała), ale również pozwala na zauważenie i […]

wpływ społeczny, manipulacja, naśladownictwo, samoocena, uczenie się

Dlaczego ulegamy i będziemy ulegać wpływowi społecznemu

Posted Posted in Artykuły

Mówimy, że człowiek to istota społeczna, której do szczęścia nigdy nie wystarczą przedmioty i elementy przyrody oraz swoje własne towarzystwo. Człowiek potrzebuje innych ludzi, a to oznacza, że nie tylko musi się z nimi liczyć, ale również musi się od nich uczyć. Inaczej nie będzie wiele rozumiał, a także sam nie będzie dobrze rozumiany. Każdy […]

emocje, wpływ społeczny, manipulacja emocjami

Huśtawka emocjonalna

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Huśtawka emocjonalna to jeden z mechanizmów, których celem jest umiejętne wywieranie wpływu na innych za pośrednictwem emocji. W emocjach tkwi zarówno ludzka siła, jak i słabość. Jeśli ktoś zechce skutecznie wpłynąć na nasze zachowanie, to bardzo prawdopodobne, że uderzy w emocje. Niestety sami też świetnie to potrafimy – intuicyjnie i podstępnie wpływamy na emocje innych, […]

samospełniające się proroctwo

Samospełniająca się przepowiednia

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Samospełniająca się przepowiednia (samospełniające się proroctwo) – subtelny, ale nie tak tajemniczy proces, w wyniku którego nasze oczekiwania same kształtują rzeczywistość i same się potwierdzają, wypełniając wykreowaną wcześniej przepowiednię. Samospełniająca się przepowiednia działa wtedy, gdy wierzymy w przedstawiony przez kogoś (innych ludzi lub siebie samych) obraz świata i zaczynamy zgodnie z nim postępować. W ten […]

atrybucje, przyczyny zachowania, psychologia społeczna

Podstawowy błąd atrybucji, czyli co sobie myślę o tobie…

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Podstawowy błąd atrybucji – jedna ze słabości naszego postrzegania, której siła i powszechność zwróciła uwagę badaczy, dając stałe miejsce wśród pojęć psychologii społecznej. Atrybucja to zakładanie określonych przyczyn ludzkiego (własnego lub cudzego) zachowania. Błąd polega na obserwowaniu zachowania innych osób i wyciąganiu pochopnych wniosków, co do ich stałych cech i predyspozycji. Nie uwzględniamy przy tym mnóstwa […]

autorytet, psychologia społeczna, manipulacja

Co nam powie autorytet

Posted Posted in Artykuły

Jeśli chodzi o autorytety, to interesujące jest zarówno to, co mówią, jak i to, jak mówią. My, odbiorcy zalewającej ze wszystkich stron informacji, musimy jednak pamiętać, że forma nie powinna przysłaniać nam treści przekazu.   Wiele sytuacji skłania nas do poszukiwania opinii osób, które, jak się zdaje, dysponują interesującą nas wiedzą. Sami nie mamy wystarczająco dużo […]