myślenie dychotomiczne, dychotomia myślenia, słownik psychologiczny

Myślenie dychotomiczne

Posted Posted in Słownik psychologiczny

Myślenie dychotomiczne – sposób myślenia obarczony błędem popadania w skrajność. Myślimy więc tak, jak gdyby pomiędzy dwoma przeciwstawnymi biegunami nic więcej się nie znajdowało, np. nie było żadnej szarości pomiędzy bielą i czernią. Takie uproszczone myślenie może prowadzić do wyciągania daleko idących fałszywych wniosków i stać się istotnym czynnikiem wpływającym na błędne postrzeganie rzeczywistości w […]

chronotyp poranny, chronotyp wieczorny, psychologia

Korzyści z bycia skowronkiem

Posted Posted in Artykuły

Pisząc o skowronku, mam na myśli osobę charakteryzującą się chronotypem porannym, czyli taką, która lubi wstawać wczesnym rankiem i kłaść się spać stosunkowo wcześnie. Chronotyp określa naszą skłonność do wyboru określonych godzin przeznaczonych na sen oraz na aktywność w ciągu doby. Skowronki (chronotyp poranny) wstają wcześnie i w ciągu dnia przeżywają porę największej aktywności, czyli […]

wielozadaniowość, problemy poznawcze dzieci, smartfony, smartfony w szkole, zdolności poznawcze uczniów, multitasking

Psycholog: smartfon w szkole ma negatywny wpływ na zdolności poznawcze uczniów

Posted Posted in Wpisy

Zachęcam do przeczytania poniższego artykułu PAP. Korzystanie ze smartfonów przez uczniów w szkołach źle wpływa na zdolności poznawcze. Dzieci korzystające podczas lekcji z telefonów komórkowych mają gorsze wyniki w nauce – mówi PAP psycholog Joanna Paszkowska-Rogacz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Powołując się na doświadczenia z innych krajów, m.in. w Francji czy Wielkiej Brytanii – ekspert […]