strategie napastnika, komunikacja, niebezpieczeństwo, psychologiczne strategie, manipulacja, ofiara, napastnik

Psychologiczne strategie napastnika

Ludzie na ogół wyczuwają niebezpieczeństwo, odbierając subtelne sygnały, które pojawiają się w zachowaniu potencjalnego napastnika. Jest tak, ponieważ posiadamy umiejętność zauważania drobnych komunikatów, świadczących o sztuczności czyjegoś zachowania. Dzięki temu, jeszcze bez przeprowadzania szczegółowej analizy[…]

kreatywność, twórczość, psychologia, motywacja, ćwiczenie, warsztat, szkolenie

Twórczość

Twórczość to dążenie do wytwarzania rzeczy nowych i wartościowych. Często mówimy też o kreatywności, która odnosi się bardziej do twórczej jednostki (nawet jeśli nie stworzyła jeszcze żadnego dzieła), zdolnej do generowania cennych, niestandardowych rozwiązań. Twórczość[…]